Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató álláskeresők részére

Tájékoztatjuk, hogy az Aegon Magyarország (továbbiakban mint Társaság) Karrier Portálján tartózkodik. Az Aegon Magyarország Cégcsoport és a Nyugdíjpénztár HR feladatait a Cégcsoport tagok megállapodása alapján az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. HR Igazgatósága szervezi, ennek értelmében a Karrier Portált az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. kezeli, azt a cégcsoport tagok és a Nyugdíjpénztár közös adatkezelőként működtetik.

A Karrier Portál az Aegon humánerőforrás igénye iránt érdeklődők számára nyújt álláskereséssel kapcsolatos információkat, amelyek ismeretében az álláskeresők önként határozhatnak arról, hogy kapcsolatba kívánnak-e lépni Társaságunkkal.

Ha a kapcsolatfelvétel mellett dönt, szükségünk lesz néhány személyes adatára, melyet az adott toborzási folyamatban és kiválasztási eljárásban csak az Ön (mint érintett) előzetes hozzájárulása alapján kezelünk. A Karrier Portálon kétféle lehetősége van a regisztrációra, és ezzel a hozzájárulása megadására: egyrészt jelentkezhet kifejezetten egy adott pozícióra és engedélyezheti az azzal kapcsolatos megkereséseket számunkra, másrészt végrehajthat egy általános regisztrációt is, amivel lehetőséget ad nekünk arra, hogy a képesítésének megfelelő ajánlatokkal megkereshessük Önt.

Annak érdekében, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni, az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az adatkezelők adatai

Az Aegon Magyarország cégcsoport Karrier portálja tekintetében az alábbi szervezetek közös adatkezelőnek minősülnek.

Az Aegon Magyarország Cégcsoport tagjai:

Adatkezelő megnevezése és adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu

Adatkezelő megnevezése és adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: nyp.adatvedelem@aegon.hu

Adatkezelő megnevezése és adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem.alapkezelo@am.vig

Adatkezelő megnevezése és adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Közvetítő és Marketing Zrt.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: ertekesitesgdpr@aegon.hu

Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő neve: Help24 Assistance Kft.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

A Cégcsoporton kívül eső más Aegon cégek:

Adatkezelő megnevezése és adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Nyugdíjpénztár
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: nyp.adatvedelem@aegon.hu

Az adatkezelési tevékenység bemutatása

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelők az Ön által a Karrier Portálon regisztrált adatait kezelik, melyek a következők:
teljes név; nem; állampolgárság; értesítési cím; e-mail cím; telefonszám; alkalmazásban áll-e; legmagasabb iskolai végzettség szintje; alap-, közép-, és felsőfokú iskola végzettségek foka és megnevezése; idegen nyelv ismerete: tanult nyelv, foka, típusa; számítástechnikai ismeretek; munkatapasztalat időtartama; korábbi munkakörök valamint aktuális munkakör és szervezeti egység megnevezése; profilkép; magyar és angol önéletrajzban szereplő adatok; magyar és angol motivációs levélben szereplő adatok; preferált szakterület megnevezése; fizetési igény.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben kifejezetten kárszakértői pozícióra jelentezik, a kezelt adatok köre kiegészül a következő adatokkal:
további ismeretek mezőben megadott adatok; preferált terület; jogosítvány meglétének ténye; gépjármű tulajdonlás ténye.

Amennyiben döntés születik az Ön alkalmazásáról, az Adatkezelők a szerződéses jogviszony előkészítése érdekében a következő adatokat kérik be Öntől, illetve kezelik:
ajánlat; családi és utónév; születési név; telefonszám; e-mail cím; anyja leánykori neve; születési hely; születési idő; állampolgárság; állandó lakcím és ideiglenes lakcím; TAJ szám; adóazonosító jel; bankszámlaszám és számlavezető bank neve; legmagasabb iskolai végzettség szintje; végzettség és/vagy szakképzettség megnevezése, valamint az azt igazoló okirat száma és kelte, emellett a kibocsátó intézmény neve; nyelvvizsga típusa, valamint az azt igazoló okirat száma és kelte; korábbi munkáltató által rendelkezésre bocsátott dokumentumok; otthoni internetelérés lehetőségének a ténye; gyermek utáni adókedvezményre való jogosultság ténye; gyermekek száma; első házasok adókedvezményére való jogosultság ténye; személyi adókedvezményre való jogosultság ténye; baleset esetén értesítendő személy neve és telefonszáma; GYES/GYED/ (öregségi) nyugdíj melletti munkaviszony létesítésének a ténye. A büntetlen előélet igazolása az Adatkezelők felé kötelező, azonban az erkölcsi bizonyítványok nem kerülnek tárolásra a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Az ajánlási rendszer keretében az ajánló személy nevét és dolgozói kódját, az ajánlott személy nevét és e-mail címét kezeljük.

Amennyiben egy konkrét pozícióra jelentkezik úgy adatait a pozíciót kiíró munkáltató, valamint a Karrierportált kezelő Biztosító kezelik.

Amennyiben általános regisztrációt hajt végre és olyan tartalmú hozzájárulást ad, úgy adatai valamennyi olyan munkáltató számára elérhető, akinél a munkaerő igény felmerül.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelők a Karrier Portálon megadott személyes adatokat munkaerő toborzás, kiválasztás, humán erőforrás kezelés céljára használják fel az Ön hozzájárulása alapján.

Az ajánlási rendszer keretében az ajánló, valamint az ajánlott személy adatait kezeljük annak érdekében, hogy az ajánlott személyt állásajánlattal megkeressük, illetve az ajánló személyét meg tudjuk állapítani.

Amennyiben döntés születik az Ön alkalmazásáról, a munkáltató, mint Adatkezelő az Öntől bekért személyes adatokat a szerződéses jogviszony előkészítése céljából kezeli.

A kiválasztási eljárás és az Ön esetleges foglalkoztatásról született döntés alapján a szerződés-előkészítés keretében az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat a fentiektől eltérő célokra az Adatkezelő nem használja.

Az adatkezelés jogalapja

Kiválasztási eljárásban az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását, mint jogalapot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja rögzíti.

Ajánlási rendszer esetében az ajánló személy hozzájárulása, az ajánlott személy esetén a munkáltató megfelelő jelöltek kereséséhez fűződő jogos érdeke. (Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés e) pontja

Amennyiben döntés születik az Ön alkalmazásáról, akkor a szerződés előkészítés kapcsán az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése, ugyanis a szerződés megkötését megelőző lépések megtétele ezen jogalapra alapítható. Az érintettel kötött szerződés teljesítését, mint jogalapot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés b) pontja rögzíti.

Az adatkezelés időtartama

A Karrier Portálon kétféle lehetősége van a regisztrációra, és ezzel a hozzájárulása megadására, ennek függvényében az adatkezelési időtartamok pedig a következőképpen alakulnak:

Ha kifejezetten egy adott pozícióra jelentkezik és emiatt regisztrál a Karrier Portálon, akkor az ezzel adott hozzájárulása a pozíció betöltését és ezzel együtt a kiválasztási eljárás lezárását követő 30 napig, de maximum – a kiválasztási eljárás elhúzódása esetén – a jelentkezés benyújtásától számított 1 évig érvényes. A kiválasztási eljárás lezárultáról, illetve az 1 éves időtartam lejártáról e-mailben tájékoztatjuk Önt.

Ha általános regisztrációt hajt végre a Karrier Portálon, amivel lehetőséget ad nekünk arra, hogy a képesítésének megfelelő ajánlatokkal megkereshessük Önt, akkor az ezzel adott hozzájárulása a regisztrációt követő 2 évig érvényes. A 2 éves időtartam lejártáról e-mailben tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a 2 éves adatkezelési időtartamra megadott hozzájárulás érvénességének lejárta előtt Ön kifejezetten egy adott pozícióra benyújtja jelentkezését, lehetősége van hozzájárulását megadni ahhoz, hogy az adott kiválasztási eljárás alatt, valamint annak lezárását követő 30 napig, de maximum – a kiválasztási eljárás elhúzódása esetén – a jelentkezés benyújtásától számított 1 évig kezeljük adatait.

A fenti adatkezelési időtartamok lejártáról szóló e-mail tájékoztatásokban Önnek lehetősége van hozzájárulását újra megadni a további adatkezeléshez, mely esetben annak időtartama 2 évre szól, és arra ad engedélyt, hogy a képesítésének megfelelő ajánlatokkal megkereshessük Önt.

Ajánlási rendszer esetében, amennyiben az ajánlott személy nem jelentkezik a pozícióra, úgy mind az ajánló mind az ajánlott személy adatait 14 nap elteltével töröljük.

Az adatkezelési időtartamok lejártával, újabb hozzájárulása hiányában az adatok automatikusan törlődnek a rendszerből.

Amennyiben kifejezetten egy adott pozícióval kapcsolatos adatkezeléshez adott hozzájárulását a hozzájárulás érvényességének lejárta előtt vagy egy kiválasztási eljárás során visszavonja, adatai törlésre kerülnek. Folyamatban lévő kiválasztási eljárás esetén annak lebonyolítását be kell, hogy fejezzük Önnel ilyen esetben.

Amennyiben az általános regisztrációval adott hozzájárulását a hozzájárulás érvényességének lejárta előtt, de nem egy kiválasztási eljárás során visszavonja, adatai törlésre kerülnek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes interjúra behívott jelöltek papír alapú önéletrajzát addig használjuk fel, amíg a kiválasztás tart, ezt követően a nyomtatott önéletrajzok megsemmisítésre kerülnek.

Amennyiben a szerződés-előkészítés ideje alatt az adatai törlését kéri, a foglalkoztatását sajnos nem tudjuk biztosítani és a szerződést nem tudjuk megkötni Önnel, adatait pedig töröljük.

Amennyiben döntés születik az Ön alkalmazásáról és a foglalkoztatására irányuló szerződés előkészítése megtörténik, valamint a szerződés megköttetik, a kiválasztási eljárásban illetve a szerződés-előkészítéshez megadott adatait nem töröljük, hanem egy új adatkezelési céllal, az Önnel kötött szerződés alapján kezeljük tovább. A jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekről bővebb tájékoztatást a munkahelyi adatkezelési tevékenységekről szóló adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó

Állandó adatfeldolgozó a Nexum Magyarország Kft. (székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15. nyilvántartási száma: 06-09-004861), a Karrier Portál felület elkészítője és üzemeltetője, aki az AEGON Magyarország Zrt. megbízásából jár el. Az Aegon Karrier Portálon gyűjtött személyes adatokat a Nexum Magyarország Kft. csak a honlap üzemeltetéséhez, valamint a regisztrálók által engedélyezett szolgáltatások végrehajtásához használja fel. A cég a megadott adatokat köteles bizalmasan kezelni, és azokat más célra nem használhatja fel. Az adatkezelés biztonságát a Társaságunk és a Nexum Magyarország Kft. között fennálló szerződésben rögzített, az adatfeldolgozótól elvárt adatbiztonsági intézkedések biztosítják.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem kerül rá sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintettek jogai

A Felek között létrejött közös adatkezelői megállapodás értelmében az Adatkezelők az érintetti joggyakorlással kapcsolatos elsődleges kapcsolattartási pontként tájékoztatójukban az érintetti kérelmek fogadására a Biztosítót jelölik ki, azzal, hogy az érintettek ettől függetlenül bármelyik adatkezelőhöz fordulhatnak kérelemmel a megadott elérhetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás és indokolás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, emellett megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés időtartama alatt az adatai kezeléshez adott hozzájárulását – ahol az érintett hozzájárulása az adatkezelés jogalapja – bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Érintetti jogait az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-nek címzett, az adatvedelem@aegon.hu e-mail címre továbbított elektronikus levelével vagy postai úton a 1091 Bp. Üllői út 1. címre kézbesített levéllel tudja gyakorolni.

Érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük, és tájékoztatjuk Önt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről az Ön által kért csatornán keresztül. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb a felvételi eljárás végéig, foglalkoztatásra irányuló döntés esetén a szerződés kitűzött megkötésének időpontjáig, legfeljebb azonban további két hónappal meghosszabbítható, erről azonban értesítjük Önt.

A hozzáféréshez való jog

Ha információhoz szeretne jutni az adatkezelés tényéről, az általunk kezelt Önnel kapcsolatos személyes adatok köréről, az adatkezelés módjáról és annak részleteiről, akkor a hozzáféréshez való jogát gyakorolhatja. Kérése esetén az Önről tárolt adatokat másolatban átadjuk Önnek. Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyenesen megkapja, azonban ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, arra a másolás észszerű díját felszámolhatjuk. Ezen tájékoztatóban meghatározott további jogai gyakorlása előtt célszerű, hogy első lépésben hozzáféréshez való jogával éljen, és megtudja kezeljük-e adatait; kivételt képez, ha pontosan tudja, milyen adatokat tartunk Önről nyilván.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben pontatlanok vagy hiányosak az általunk Önről kezelt személyes adatok, vagy azokban változás áll be, úgy kérheti tőlünk személyes adatai módosítását vagy kiegészítését. Kérelmére a pontatlan, elavult adatokat töröljük.

A törléshez való jog

Bármikor jogosult kérni tőlünk személyes adatai törlését, azonban tájékoztatjuk, hogy ha egy kiválasztási eljárás lebonyolítása alatt kéri ezt, akkor a folyamatban lévő kiválasztási eljárás lebonyolítását be kell, hogy fejezzük Önnel. Amennyiben pedig a szerződés előkészítése során, de még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt kéri személyes adatai törlését, a foglalkoztatását sajnos nem tudjuk biztosítani és a szerződést nem tudjuk megkötni Önnel.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bármikor kérheti, hogy a személyes adatait érintő adatkezelésünket korlátozzuk. Ilyen eset fordulhat elő, ha vitatja az általunk kezelt személyes adatai pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes. Abban az esteben is élhet ezen jogával, ha nekünk már nincs szükségünk az adataira a megjelölt adatkezelési célból, azonban Ön valamilyen okból mégis szeretné, hogy nálunk azok meglegyenek. Ha ezen jogával él, akkor mi a személyes adatait csak tároljuk, más adatkezelési műveletet azonban nem végzünk azokkal; ez alól kivétel, ha másként rendelkezik.

Tiltakozáshoz való jog

Ha az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke, lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen saját helyzetével kapcsolatos okból. Jogos érdek jogalapon alapul az ajánlási rendszer keretében az ajánlott személy megkeresése.

Az adathordozhatósághoz való jog

A személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy szerződés alapján, elektronikusan kezeljük. Ezért bármikor kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, Önről kezelt személyes adatokat olyan műszaki formában adjuk meg Önnek, amely a későbbiekben is felhasználható lesz. Az átadást tehát - ha annak technikai feltételei fennállnak - olyan formátumban tesszük meg, amely engedi, hogy értelmezni tudja a benne foglalt információt, és azt utóbb, máshol is fel tudja használni. Kérése esetén személyes adatit mi magunk is átadhatjuk egy Ön által megjelölt szervezetnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme csak annyiban teljesíthető, ha az nem érinti hátrányosan mások jogait, szabadságait.

Automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk, hogy a munkaerő toborzás, kiválasztás és humán erőforrás kezelés, illetve - amennyiben döntés születik az Ön alkalmazásáról - a szerződéses jogviszony előkészítése során nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás.

Jogorvoslat, hatósági, bírósági jogérvényesítés

Adatkezelésünk ellen panaszt nyújthat be társaságunknál az adatvedelem@aegon.hu elérhetőségen vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, továbbá bírósághoz fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

  • A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  • A hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9
  • A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Az egyes jogok részletes tartalmáról a www.aegon.hu/adatvedelem linken tájékozódhat.
Valamint a vonatkozó belső eljárásrendekben és intranet felületen.