Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató álláskeresők részére

Tájékoztatjuk, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban mint Társaság) Karrier Portálján tartózkodik. Az Aegon Magyarország Cégcsoport (továbbiakban mint Cégcsoport), valamint egyéb Aegon cégek humánpolitikai jellegű feladatait a Cégcsoport tagok megállapodása alapján az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. HR Igazgatósága szervezi, ennek értelmében a Karrier Portált az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. kezeli.

A Karrier Portál az Aegon humánerőforrás igénye iránt érdeklődők számára nyújt álláskereséssel kapcsolatos információkat, amelyek ismeretében az álláskeresők önként határozhatnak arról, hogy kapcsolatba kívánnak-e lépni Társaságunkkal, vagy a Társaságon keresztül az Aegon Magyarország Cégcsoport bármely tagjával, esetlegesen a Cégcsoporton kívül eső más Aegon céggel (továbbiakban együtt mint Adatkezelők). Ha a kapcsolatfelvétel mellett dönt, szükségünk lesz néhány személyes adatára, melyet azonban az adott toborzási folyamatban és kiválasztási eljárásban csak az Ön (mint érintett) előzetes hozzájárulása alapján kezelünk. A Karrier Portálon kétféle lehetősége van a regisztrációra, és ezzel a hozzájárulása megadására: egyrészt jelentkezhet kifejezetten egy adott pozícióra és engedélyezheti az azzal kapcsolatos megkereséseket számunkra, másrészt végrehajthat egy általános regisztrációt is, amivel lehetőséget ad nekünk arra, hogy a képesítésének megfelelő ajánlatokkal megkereshessük Önt.

Annak érdekében, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni, az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az adatkezelők adatai

Az Aegon Magyarország Cégcsoport tagjai:

Adatkezelő megnevezése és adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu

Adatkezelő megnevezése és adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: nyp.adatvedelem@aegon.hu

Adatkezelő megnevezése és adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem.alapkezelo@aegon.hu

Adatkezelő megnevezése és adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Közvetítő és Marketing Zrt.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: ertekesitesgdpr@aegon.hu

Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő neve: Help24 Assistance Kft.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

A Cégcsoporton kívül eső más Aegon cégek:

Adatkezelő megnevezése és adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Nyugdíjpénztár
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: nyp.adatvedelem@aegon.hu

Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő neve: Aegon CEE B.V., Magyarországi Fióktelepe
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő neve: Aegon Asset Management Value Hub B.V. Magyarországi Fióktelepe
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Az adatkezelési tevékenység bemutatása

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelők az Ön által a Karrier Portálon regisztrált adatait kezelik, melyek a következők:
teljes név; nem; állampolgárság; értesítési cím; e-mail cím; telefonszám; alkalmazásban áll-e; legmagasabb iskolai végzettség szintje; alap-, közép-, és felsőfokú iskola végzettségek foka és megnevezése; idegen nyelv ismerete: tanult nyelv, foka, típusa; számítástechnikai ismeretek; munkatapasztalat időtartama; korábbi munkakörök valamint aktuális munkakör és szervezeti egység megnevezése; profilkép; magyar és angol önéletrajzban szereplő adatok; magyar és angol motivációs levélben szereplő adatok; preferált szakterület megnevezése; fizetési igény.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben kifejezetten kárszakértői pozícióra jelentezik, a kezelt adatok köre kiegészül a következő adatokkal:
további ismeretek mezőben megadott adatok; preferált terület; jogosítvány meglétének ténye; gépjármű tulajdonlás ténye.

Amennyiben döntés születik az Ön alkalmazásáról, az Adatkezelők a szerződéses jogviszony előkészítése érdekében a következő adatokat kérik be Öntől, illetve kezelik:
ajánlat; családi és utónév; születési név; telefonszám; e-mail cím; anyja leánykori neve; születési hely; születési idő; állampolgárság; állandó lakcím és ideiglenes lakcím; TAJ szám; adóazonosító jel; bankszámlaszám és számlavezető bank neve; legmagasabb iskolai végzettség szintje; végzettség és/vagy szakképzettség megnevezése, valamint az azt igazoló okirat száma és kelte, emellett a kibocsátó intézmény neve; nyelvvizsga típusa, valamint az azt igazoló okirat száma és kelte; korábbi munkáltató által rendelkezésre bocsátott dokumentumok; otthoni internetelérés lehetőségének a ténye; gyermek utáni adókedvezményre való jogosultság ténye; gyermekek száma; első házasok adókedvezményére való jogosultság ténye; személyi adókedvezményre való jogosultság ténye; baleset esetén értesítendő személy neve és telefonszáma; GYES/GYED/ (öregségi) nyugdíj melletti munkaviszony létesítésének a ténye. A büntetlen előélet igazolása az Adatkezelők felé kötelező, azonban az erkölcsi bizonyítványok nem kerülnek tárolásra a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelők a Karrier Portálon megadott személyes adatokat munkaerő toborzás, kiválasztás, humán erőforrás kezelés céljára használják fel az Ön hozzájárulása alapján.

Amennyiben döntés születik az Ön alkalmazásáról, az Adatkezelők az Öntől bekért személyes adatokat a szerződéses jogviszony előkészítése céljából kezelik.

A kiválasztási eljárás és az Ön esetleges foglalkoztatásról született döntés alapján a szerződés-előkészítés keretében az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat a fentiektől eltérő célokra az Adatkezelők nem használják.

Az adatkezelés jogalapja

Kiválasztási eljárásban az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását, mint jogalapot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja rögzíti.

Amennyiben döntés születik az Ön alkalmazásáról, akkor a szerződés előkészítés kapcsán az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése, ugyanis a szerződés megkötését megelőző lépések megtétele ezen jogalapra alapítható. Az érintettel kötött szerződés teljesítését, mint jogalapot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés b) pontja rögzíti.

Az adatkezelés időtartama

A Karrier Portálon kétféle lehetősége van a regisztrációra, és ezzel a hozzájárulása megadására, ennek függvényében az adatkezelési időtartamok pedig a következőképpen alakulnak:

Ha kifejezetten egy adott pozícióra jelentkezik és emiatt regisztrál a Karrier Portálon, akkor az ezzel adott hozzájárulása a pozíció betöltését és ezzel együtt a kiválasztási eljárás lezárását követő 30 napig, de maximum – a kiválasztási eljárás elhúzódása esetén – a jelentkezés benyújtásától számított 1 évig érvényes. A kiválasztási eljárás lezárultáról, illetve az 1 éves időtartam lejártáról e-mailben tájékoztatjuk Önt.

Ha általános regisztrációt hajt végre a Karrier Portálon, amivel lehetőséget ad nekünk arra, hogy a képesítésének megfelelő ajánlatokkal megkereshessük Önt, akkor az ezzel adott hozzájárulása a regisztrációt követő 2 évig érvényes. A 2 éves időtartam lejártáról e-mailben tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a 2 éves adatkezelési időtartamra megadott hozzájárulás érvénességének lejárta előtt Ön kifejezetten egy adott pozícióra benyújtja jelentkezését, lehetősége van hozzájárulását megadni ahhoz, hogy az adott kiválasztási eljárás alatt, valamint annak lezárását követő 30 napig, de maximum – a kiválasztási eljárás elhúzódása esetén – a jelentkezés benyújtásától számított 1 évig kezeljük adatait.

A fenti adatkezelési időtartamok lejártáról szóló e-mail tájékoztatásokban Önnek lehetősége van hozzájárulását újra megadni a további adatkezeléshez, mely esetben annak időtartama 2 évre szól, és arra ad engedélyt, hogy a képesítésének megfelelő ajánlatokkal megkereshessük Önt.

Az adatkezelési időtartamok lejártával, újabb hozzájárulása hiányában az adatok automatikusan törlődnek a rendszerből.

Amennyiben kifejezetten egy adott pozícióval kapcsolatos adatkezeléshez adott hozzájárulását a hozzájárulás érvényességének lejárta előtt vagy egy kiválasztási eljárás során visszavonja, adatai törlésre kerülnek. Folyamatban lévő kiválasztási eljárás esetén annak lebonyolítását be kell, hogy fejezzük Önnel ilyen esetben.

Amennyiben az általános regisztrációval adott hozzájárulását a hozzájárulás érvényességének lejárta előtt, de nem egy kiválasztási eljárás során visszavonja, adatai törlésre kerülnek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes interjúra behívott jelöltek papír alapú önéletrajzát addig használjuk fel, amíg a kiválasztás tart, ezt követően a nyomtatott önéletrajzok megsemmisítésre kerülnek.

Amennyiben a szerződés-előkészítés ideje alatt az adatai törlését kéri, a foglalkoztatását sajnos nem tudjuk biztosítani és a szerződést nem tudjuk megkötni Önnel, adatait pedig töröljük.

Amennyiben döntés születik az Ön alkalmazásáról és a foglalkoztatására irányuló szerződés előkészítése megtörténik, valamint a szerződés megköttetik, a kiválasztási eljárásban illetve a szerződés-előkészítéshez megadott adatait nem töröljük, hanem egy új adatkezelési céllal, az Önnel kötött szerződés alapján kezeljük tovább. A jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekről bővebb tájékoztatást a munkahelyi adatkezelési tevékenységekről szóló adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Közös adatkezelők

Társaságunk – ha nem nála merül fel a humánerőforrás igény – a személyes adatait átadja az Adatkezelők felsorolásában szereplő azon cégnek vagy cégeknek, amelynél vagy amelyeknél az igény felmerült. Ezen cég önmagában önálló adatkezelő, több cég együtt pedig közös adatkezelőnek minősül, mert mindannyian ugyanazon célból kívánják az érintett adatait kezelni, és az adatok kezeléséhez szükséges eszközökről is közösen határoznak. Társaságunk ilyen esetben Adatfeldolgozóként vesz részt a folyamatokban.

Amennyiben Társaságunknál, vagy azzal közösen az Adatkezelők felsorolásában szereplő más cégnél vagy cégeknél merül fel a humánerőforrás igény, Társaságunk önmagában önálló adatkezelőnek, más céggel vagy cégekkel együtt pedig közös adatkezelőnek minősül, mert mindannyian ugyanazon célból kívánjuk az érintett adatait kezelni, és az adatok kezeléséhez szükséges eszközökről is közösen határozunk.

Adatfeldolgozó

Társaságunk abban az esetben, mikor nem nála merül fel a humánerőforrás igény, adatfeldolgozóként jár el a folyamatokban.

Állandó adatfeldolgozó a Nexum Magyarország Kft. (székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15. nyilvántartási száma: 06-09-004861), a Karrier Portál felület elkészítője és üzemeltetője, aki az AEGON Magyarország Zrt. megbízásából jár el. Az Aegon Karrier Portálon gyűjtött személyes adatokat a Nexum Magyaroszág Kft. csak a honlap üzemeltetéséhez, valamint a regisztrálók által engedélyezett szolgáltatások végrehajtásához használja fel. A cég a megadott adatokat köteles bizalmasan kezelni, és azokat más célra nem használhatja fel. Az adatkezelés biztonságát a Társaságunk és a Nexum Magyaroszág Kft. között fennálló szerződésben rögzített, az adatfeldolgozótól elvárt adatbiztonsági intézkedések biztosítják.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk informatikai működését Társaságunk tulajdonosa, az Aegon N.V. (székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia, nyilvántartási száma: 27076669) tulajdonában lévő Aegon EDC Limited (székhelye: GB EH12 9SE, Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh, Egyesült Királyság, nyilvántartási száma: SC367146) biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az Aegon nemzetközi cégcsoport adatvédelmi szempontból biztonságosnak tekinthető országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintettek jogai

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás és indokolás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, emellett megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés időtartama alatt az adatai kezeléshez adott hozzájárulását – ahol az érintett hozzájárulása az adatkezelés jogalapja – bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Érintetti jogait az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. honlapján a www.aegon.hu/adatvedelem oldalon, telefonon a 06-1/477-4800 számon, vagy postai úton a 1091 Bp. Üllői út 1. címre küldött levélben tudja gyakorolni.

Érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük, és tájékoztatjuk Önt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről az Ön által kért csatornán keresztül. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb a felvételi eljárás végéig, foglalkoztatásra irányuló döntés esetén a szerződés kitűzött megkötésének időpontjáig, legfeljebb azonban további két hónappal meghosszabbítható, erről azonban értesítjük Önt.

A hozzáféréshez való jog

Ha információhoz szeretne jutni az adatkezelés tényéről, az általunk kezelt Önnel kapcsolatos személyes adatok köréről, az adatkezelés módjáról és annak részleteiről, akkor a hozzáféréshez való jogát gyakorolhatja. Kérése esetén az Önről tárolt adatokat másolatban átadjuk Önnek. Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyenesen megkapja, azonban ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, arra a másolás észszerű díját felszámolhatjuk. Ezen tájékoztatóban meghatározott további jogai gyakorlása előtt célszerű, hogy első lépésben hozzáféréshez való jogával éljen, és megtudja kezeljük-e adatait; kivételt képez, ha pontosan tudja, milyen adatokat tartunk Önről nyilván.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben pontatlanok vagy hiányosak az általunk Önről kezelt személyes adatok, vagy azokban változás áll be, úgy kérheti tőlünk személyes adatai módosítását vagy kiegészítését. Kérelmére a pontatlan, elavult adatokat töröljük.

A törléshez való jog

Bármikor jogosult kérni tőlünk személyes adatai törlését, azonban tájékoztatjuk, hogy ha egy kiválasztási eljárás lebonyolítása alatt kéri ezt, akkor a folyamatban lévő kiválasztási eljárás lebonyolítását be kell, hogy fejezzük Önnel. Amennyiben pedig a szerződés előkészítése során, de még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt kéri személyes adatai törlését, a foglalkoztatását sajnos nem tudjuk biztosítani és a szerződést nem tudjuk megkötni Önnel.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bármikor kérheti, hogy a személyes adatait érintő adatkezelésünket korlátozzuk. Ilyen eset fordulhat elő, ha vitatja az általunk kezelt személyes adatai pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes. Abban az esteben is élhet ezen jogával, ha nekünk már nincs szükségünk az adataira a megjelölt adatkezelési célból, azonban Ön valamilyen okból mégis szeretné, hogy nálunk azok meglegyenek. Ha ezen jogával él, akkor mi a személyes adatait csak tároljuk, más adatkezelési műveletet azonban nem végzünk azokkal; ez alól kivétel, ha másként rendelkezik.

Az adathordozhatósághoz való jog

A személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy szerződés alapján, elektronikusan kezeljük. Ezért bármikor kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, Önről kezelt személyes adatokat olyan műszaki formában adjuk meg Önnek, amely a későbbiekben is felhasználható lesz. Az átadást tehát - ha annak technikai feltételei fennállnak - olyan formátumban tesszük meg, amely engedi, hogy értelmezni tudja a benne foglalt információt, és azt utóbb, máshol is fel tudja használni. Kérése esetén személyes adatit mi magunk is átadhatjuk egy Ön által megjelölt szervezetnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme csak annyiban teljesíthető, ha az nem érinti hátrányosan mások jogait, szabadságait.

Automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk, hogy a munkaerő toborzás, kiválasztás és humán erőforrás kezelés, illetve - amennyiben döntés születik az Ön alkalmazásáról - a szerződéses jogviszony előkészítése során nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás.

Jogorvoslat, hatósági, bírósági jogérvényesítés

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az adatkezeléssel kapcsolatban adatvédelmi jogsértést tapasztal, panaszt nyújthat be az Adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjénél, vagy az adatvédelmi hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapjának címe: www.naih.hu, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszáma:+36-1-3911400 Bírósági eljárásban választása szerint jogosult az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti, vagy az Adatkezelők tevékenységi helye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni.